Prefata la un altfel de comert online

    Am lan­sat un nou site de comert elec­tro­nic IT. Inca de cand mi-a venit ideea de a porni aceasta afa­cere pe inter­net, m-am intre­bat ce pot face sa ma deo­se­besc de pluton. Cum sa imi trans­form pro­du­sul intr-o Vaca Mov, ca tot am citit car­tea lui Seth Godin de curand. Ei bine, aju­tat de spe­cia­listi in dome­niu, am defi­ni­ti­vat o lista de lucruri care dife­ren­ti­aza magazinultau.ro de cele­lalte site-uri de comert elec­tro­nic IT:

  • Noi ofe­rim recen­zii pro­fe­si­o­niste la multe din­tre pro­du­sele dis­po­ni­bile pe site. Pen­tru ca vrem ca uti­li­za­to­rii nos­tri sa ia deci­zii infor­mate, am inche­iat un par­te­ne­riat cu revista Chip, care ne va fur­niza recen­zi­ile rea­li­zate de jur­na­lis­tii lor la pro­du­sele care ne intereseaza;
  • Ada­u­gam valoare prin mari­rea peri­oa­dei de garan­tie si oferta de ser­vi­cii spe­ci­ale, cum e de exem­plu Sam­sung ser­vice pack, un ser­vi­ciu spe­cial de garan­tie directa catre cli­ent cu posi­bi­li­ta­tea trans­por­tu­lui gra­tuit catre si de la reprezentanta;
  • Avem cer­ti­fi­care ISO;
  • Avem cer­ti­fi­ca­rile Micro­soft, Intel, Epson, Sam­sung si Dell;
  • Folo­sim unealta “Cau­tare avan­sata” , care vine in intam­pi­na­rea uti­li­za­to­ru­lui atunci cand acesta tas­teaza un cuvant cheie, sugerandu-i vari­an­tele posi­bile din­tre pro­du­sele exis­tente pe site;
  • Nu ne vom opri aici.

    Ai incer­cat buto­nul de “Cau­tare avan­sata” ? Cum ti se pare? Ce parere ai des­pre cum arata si cum func­tio­neaza site-ul?

Comen­ta­rii

comentarii

Powe­red by Face­book Comments

7 thoughts on “Prefata la un altfel de comert online”

  1. Intr-adevar arata ok site-ul, exten­si­ile de garan­tie ada­uga plus valoare dar pre­tu­rile sunt mai mari decat la cele­lalte site-uri din domeniu.

Leave a Reply