Cum am amenajat magazinultau.ro

    In afa­ceri, totul por­ne­ste de la o idee, de la un vis, un plan sau chiar o vorba arun­cata la intam­plare. Magazinultau.ro s-a nas­cut din dorinta noas­tra de a tine pasul cu lumea, de a fi pre­zenti acolo unde sunt cli­en­tii nos­tri si de a le veni in aju­tor cu solu­tii per­so­na­li­zate.

    Reta­i­lul cla­sic nu putea sa aco­pere decat o mica parte a unei game de pro­duse mult prea extinse si prea sofis­ti­cate pen­tru a inca­pea pe raf­tu­rile unui maga­zin obis­nuit. Iata de ce am adu­nat o echipa de 12 pro­fe­si­o­nisti, care, aju­tati de cola­bo­ra­tori externi pe mar­ke­ting, PR si cre­a­tie, si de multi pri­e­teni care ne-au intins o mana de aju­tor, au lan­sat la apa acum 3 sap­ta­mani magazinultau.ro.

    Si pen­tru ca soco­teala d-acasa nu se potri­veste nici­o­data cu cea din targ, demer­sul de imple­men­tare a site-ului a fost mar­cat de diverse pro­bleme teh­nice sau logis­tice. Chiar si acum, dupa lan­sare, mai avem inca de lucrat la gra­fica, de exem­plu.

    Sunt mul­tu­mit de ce-am rea­li­zat impre­una si mul­tu­mesc inca o data echi­pei. Daca e vreo lec­tie pe care am invatat-o dato­rita aces­tui pro­iect, e aceea ca daca nu ai un plan de afa­ceri bine pus la punct, e foarte greu sa lansezi un busi­ness de suc­ces. Noi sun­tem pe dru­mul cel bun, rezul­ta­tele incep sa apara. Pro­mit sa va tin la curent cu mer­sul lucru­ri­lor in magazinultau.ro.

    Pana atunci, va invit sa ne tineti voi la curent cu impre­sii des­pre site, des­pre pro­duse, des­pre ce v-ar pla­cea sa pri­miti de la noi.

Comen­ta­rii

comentarii

Powe­red by Face­book Comments

3 thoughts on “Cum am amenajat magazinultau.ro”

  1. Super. Feli­ci­tari pen­tru site si la muuuulte vanzari de sar­ba­tori!
    Incerc si eu ceva de genul, dar la un nivel mult mai roo­kie.
    O sa caut inspi­ra­tie de pe site-ul dumneavoastra.

    Cu stima, Bogdan

  2. Asa cum ai spus..un plan de afa­ceri bine pus la punct duce la succes!Asta va doresc eu!Imi palce sti­lul direct cu care vor­biti aici pe blog, ast­fel cli­en­tii, adica noi,putem spune ca sun­tem fata in fata cu voi, cei care ne ofe­riti cele mai bune pro­duse!
    Tin pum­nii pt o afa­cere de succes

Leave a Reply