HBO aduce Tronul de Fier la ComicCon

campanie-tron

HBO Româ­nia le va oferi șansa tutu­ror fani­lor seri­a­lu­lui Game of Thro­nes “Urze­ala tro­nu­ri­lor” să stă­pâ­nească cele 7 Regate în cadrul East Euro­pean Comic Con.

În peri­oada 9–11 mai, Tro­nul de Fier se va afla la Romexpo şi va putea fi vizi­tat de către toţi fanii Game of Thro­nes.

Sim­bol al pute­rii râv­nit de toate casele, motiv al vra­j­bei și al lup­tei pen­tru supre­ma­ție, Tro­nul de Fier va fi expus fani­lor în pre­mieră la East Euro­pean Comic Con. Toți dori­to­rii se vor putea foto­gra­fia în pos­tura de con­du­că­tori ai celor 7 Regate, doar în baza bile­tu­lui de acces la eveniment.

Urze­ala tro­nu­ri­lor este cel mai de suc­ces serial al ulti­mi­lor ani, pro­dus și difu­zat de HBO și este adap­tat după seria de cărți „Cân­tec de Gheață și Foc” a auto­ru­lui George R.R. Mar­tin. Doi din­tre acto­rii pre­zenți la edi­tia de anul acesta a East Euro­pean Comic Con, Jason Momoa (Khal Drogo) și Nata­lia Tena (Osha), au jucat in cele­brul serial.

East Euro­pean Comic Con este cea mai mare con­ven­ție a pasio­na­ți­lor de jocuri, filme, seri­ale, benzi dese­nate, manga din Europa de Est, având ca sursă de inspi­ra­ție mult apre­cia­tul Comic Con de la San Diego. În 2014, între 9–11 mai la Romexpo și Pull­man Hotel, fanii se vor putea întâlni cu acto­rii de la Hol­lywood, Jason Momoa (Urze­ala Tro­nu­ri­lor, Conan, Star­gate Atlan­tis), Nata­lia Tena (Harry Pot­ter, Urze­ala Tro­nu­ri­lor), dar și cu repre­zen­tanți de seamă ai cosplay-ului pre­cum cele­bra Yaya Han sau ai ben­zi­lor dese­nate pre­cum Ian Churchill.

Bile­tele pot fi achi­zi­țio­nate din rețe­lele Myti­c­ket, Even­tim și din maga­zi­nele Diverta din țară.

Comen­ta­rii

comentarii

Powe­red by Face­book Comments