Crixus din Spartacus vine la East European Comic Con

400290_1.1

In peri­oada 8–10 mai se va insta­ura alerta de gra­dul zero in Roma­nia intru­cat un gla­di­a­tor orc si asa­sin vine la Bucu­resti. Manu Ben­nett, cunos­cut pen­tru rolul gla­di­a­to­ru­lui  Cri­xus din seri­a­lul de suc­ces Spar­ta­cus, vine la East Euro­pean Comic Con pen­tru o intal­nire memo­ra­bila cu fanii.

Acto­rul de ori­gine neo-zeelandeza are o ape­tenta pen­tru rolu­rile nega­tive, fiind cunos­cut si pen­tru rolul lui Azog, lide­rul orci­lor din seria Hob­bi­tul a carui inter­pre­tare a fost inde­lung lau­data de Peter Jac­k­son. Mai mult,  Manu i-a dat viata si legen­da­ru­lui per­so­naj Slade Will­son (Dea­ths­troke) din seri­a­lul de suc­ces Arrow.

Lista sa de lung metraje include si mult pre­mi­a­tul “Lan­tana”,  “The Marine”, unde il are ca par­te­ner de ecran pe wrestler-ul John Cena, “The Con­dem­ned”, dar si apre­cia­tul film japo­nez “Tomoko”.

Pe de alta parte, Kevin Sorbo nu mai poate lua eve­ni­ment din cauza unor fil­mari sur­ve­nite chiar in acea peri­oada. Acto­rul ame­ri­can a tinut sa trans­mita un mesaj video fani­lor sai, care este dis­po­ni­bil aici: https://www.facebook.com/video.php?v=792902704124641

Kevin a decla­rat ca si-ar fi dorit foarte mult sa isi cunoasca fanii din Roma­nia si a pro­mis ca va face tot posi­bi­lul pen­tru a veni la edi­tia din 2016 a East Euro­pean Comic Con, avand in acest sens tot spri­ji­nul organizatorilor.

In zilele urma­toare se vor anunta si alte nume impor­tante din lumea fas­ci­nanta a fil­me­lor si seri­a­le­lor care se vor ala­tura lui Manu Ben­nett si Kris­tian Nairn (inter­pre­tul lui Hodor din Game of Thrones).

Cre­a­tive Monkeyz si Sec­tor 7 sunt pri­mele cele­bri­tati din mediul online care vor fi pre­zente pe scena East Euro­pean Comic Con.

East Euro­pean Comic Con este cel mai mare eve­ni­ment din estul Euro­pei dedi­cat pasio­na­ti­lor de filme, seri­ale, benzi dese­nate, jocuri video si nu numai. Orga­ni­za­to­rii au pre­ga­tit celor apro­xi­ma­tiv 35.000 de vizi­ta­tori astep­tati, pe langa intal­niri cu actori de la Hol­lywood, si o com­pe­ti­tie regio­nala de gaming, pre­cum si o intreaga zona des­ti­nata jocu­ri­lor video in care se vor putea testa cele mai noi apa­ri­tii, con­cur­suri de cos­play in care ori­cine se poate trans­forma in per­so­na­jele lor pre­fe­rate, quiz-uri,  ele­mente de recu­zita de pe pla­to­u­rile de fil­mare, inte­rac­tiuni cu expo­zan­tii si cu cei mai impor­tanti cre­a­tori de con­tent din mediul online.

Bile­tele pot fi achi­zi­tio­nate  din rete­lele Even­tim si My Tic­ket la pre­tul de 64 de lei, iar în ultima săp­tămână cos­tul va fi de 79 de lei.

East Euro­pean Comic Con se va des­fa­sura la Romexpo in peri­oada 8–10 mai si este orga­ni­zat de Aso­ci­a­ția Cul­tu­rală Kese­nai și Kic­koff Events.

Comen­ta­rii

comentarii

Powe­red by Face­book Comments