Tronul de Fier revine in Romania la East European Comic Con

The-Iron-Throne

Cele­brul Tron de Fier, sursa intri­gi­lor celui mai popu­lar serial din lume, Game of Thro­nes, revine la Bucu­rești în cadrul East Euro­pean Comic Con.

În peri­oada 8–10 mai, HBO Româ­nia oferă fani­lor șansa de a se poza în pos­tura de Rege sau Regină a uni­ver­su­lui Game of Thro­nes. Așa­dar, după dinas­ti­ile Tar­ga­ryen și Bara­theon, acum este sansa ta să stă­pâ­nești cele 7 regate, doar la East Euro­pean Comic Con.

Game of Thro­nes este cel mai de suc­ces serial al ulti­mi­lor ani, pro­dus și difu­zat de HBO și este adap­tat după seria de cărți “A Song of Ice and Fire” a auto­ru­lui George R.R. Mar­tin. Pre­miera mult aștep­tată a celui de-al cin­ci­lea sezon va avea loc în Româ­nia simul­tan cu cea din Sta­tele Unite ale Ame­ri­cii pe data de 12 apri­lie, la HBO și pe HBO GO, pri­mul epi­sod fiind dis­po­ni­bil fără abonament.

Game of Thro­nes va fi repre­zen­tat la Comic Con nu doar de Tron, dar și de catre Kris­tian Nairn, acto­rul care inter­pre­tează rolul lui Hodor.

East Euro­pean Comic Con este cel mai mare eve­ni­ment des­ti­nat pasio­na­ți­lor de jocuri, filme, seri­ale, benzi dese­nate din Europa de Est, având ca sursă de inspi­ra­ție mult apre­cia­tul Comic Con de la San Diego.

Prin­tre invi­ta­ții de seamă se numara acto­rii veniți spe­cial de la Hol­lywood pen­tru publi­cul din Româ­nia: Manu Ben­nett (Cri­xus din Spar­ta­cus), Robert Kne­pper (T-bag din Pri­son Break), Osric Chau (Kevin Tran din Super­na­tu­ral), Dan Star­key (Strax din Dr. Who) și Kris­tian Nairn (Hodor din Game of Thro­nes). In plus, eve­ni­men­tul se va bucura și de pre­zența artis­ti­lor gra­fici Sycra și Bob­me­a­tbag, dar li a cele­bri­ta­ti­lor din online Cre­a­tive Monkeyz, 10 lucruri, Sec­tor 7, Romer­cial, Rezu­ma­tul Zilei, Doza de Haș, Tequila, Zmenta, Bobos­pi­der și Dani pe net.

East Euro­pean Comic Con este mai mult decât un sim­plu eve­ni­ment, ci repre­zintă un spa­țiu de inte­rac­țiune între fani ai seri­a­le­lor, fil­me­lor, ben­zi­lor dese­nate sau jocu­ri­lor video și actori inter­națio­nali, artiști gra­fici sau cele­bri­tăți din mediul online. Aleea artiș­ti­lor, zona de gaming și de boar­d­ga­mes, recu­zita de film se numara prin­tre atrac­ti­ile pre­ga­tite anul acesta de catre organizatori.

Bile­tele pot fi achi­zi­țio­nate din rețe­lele Even­tim și My Tic­ket la pre­țul de 64 de lei, iar în ultima săp­tămână cos­tul va fi de 79 de lei.

East Euro­pean Comic Con este orga­ni­zat de Aso­ci­a­ția Cul­tu­rală Kese­nai și Kic­koff Events.

Comen­ta­rii

comentarii

Powe­red by Face­book Comments