Lansare Windows 8

Win­dows 8 va repre­zenta urma­toa­rea gene­ra­tie de Micro­soft Win­dows. Este con­ce­put pen­tru uti­li­za­rea pe desktop-uri, laptop-uri, notebook-uri si tablete. Pe langa multe imbu­na­ta­tiri aduse, cel mai mult se evi­den­ti­aza supor­tul acor­dat pen­tru folo­si­rea ecra­nu­lui tac­til (tou­chs­creen) si supor­tul pen­tru micro­pro­ce­soa­rele cu arhi­tec­tura ARM.

9 iulie 2012, Micro­soft anunta ca Win­dows 8 va putea fi achi­zi­tio­nat de catre public ince­pand cu sfar­si­tul lunii octom­brie 2012. La fina­lul arti­co­lu­lui puteti vedea si fazele dezvol­ta­rii sis­te­mu­lui de ope­rare Win­dows 8.

Win­dows 8 va fi dis­po­ni­bil in urma­toa­rele versiuni:

 • Win­dows RT
 • Win­dows 8
 • Win­dows 8 Pro
 • Win­dows 8 Enterprise
 • Win­dows 8 for China

 

Cerin­tele minime de sistem:

x86 (32 biti)

 • Pro­ce­sor — x86 cu 1GHz
 • RAM — 1GB
 • Placa video — pro­ce­sor gra­fic cu DX9 si cu WDDM 1.0
 • HDD — 16GB

x64 (64 biti)

 • Pro­ce­sor — x64 cu 1GHz
 • RAM — 2GB
 • Placa video — pro­ce­sor gra­fic cu DX9 si cu WDDM 1.0
 • HDD — 20GB

Fazele dezvol­ta­rii Win­dows 8:

 • Octom­brie 2009 — Micro­soft anga­jeaza pro­gra­ma­tori si orga­ni­zeaza o echipa de dezvoltare
 • Febru­a­rie 2010 — pla­ni­fi­care si con­ce­pere Win­dows 8
 • Iunie 2010 — blogger-ul ita­lian Franci­sco Mar­tin publica deta­lii des­pre func­tia de start rapid, supor­tul Kinect si App Store
 • August 2010 — se atinge “Miles­tone 1″ si apar pe Inter­net pri­mele screenshot-uri
 • Ianu­a­rie 2011 — Ste­ven Sino­fsky, seful divi­ziei Win­dows la Micro­soft, pre­zinta pre-release-ul Win­dows 8 pen­tru pro­ce­soa­rele ARM, la tar­gul CES din Las Vegas
 • Febru­a­rie 2011 — se atinge “Miles­tone 2″ — ser­vi­cii de file sharing
 • August 2011 — se atinge “Miles­tone 3″ — Inter­net Explo­rer 10
 • Sep­tem­brie 2011 — este lan­sata ver­siu­nea “Deve­lo­per Preview”
 • Febru­a­rie 2012 — la con­fe­rinta MWC se lanseaza ver­siu­nea “Con­su­mer Preview”
 • Iulie 2012 — Micro­soft anunta ca Win­dows 8 va fi lan­sat la sfar­si­tul lunii octom­brie 2012
 • Octom­brie 2012 — ver­siu­nea RTM (Release to Manu­fac­tu­ring) va fi livrata catre dis­tri­bu­i­tori, dezvol­ta­tori si abo­nati MSDN

Win­dows 8 va fi par­ti­cu­la­ri­zat in 109 de limbi si dialecte.

Aliens: Colonial Marines

Salu­tare. Gear­box Software a anun­tat ofi­cial (…in sfar­sit) data de lan­sare pen­tru Ali­ens: Colo­nial Mari­nes > 12 Febru­a­rie 2013. Va fi dis­po­ni­bil pen­tru PC, Pla­ys­ta­tion 3 si XBox360.

Vom lua totusi in cal­cul fap­tul ca in prima faza, jocul a fost anun­tat ca se pre­ga­teste de lan­sare inca din 2008, dupa care, in 2011 a fost decla­rat ca va fi lan­sat in vara anu­lui 2012. La ince­pu­tul aces­tui an, s-a rela­tat fap­tul ca ar fi lan­sat in toamna. Iar acum, ofi­cial, vom avea parte de el abia in Febru­a­rie 2013.

Ok, abram­bu­re­ala mare, dar intr-un fel ar tre­bui sa ne bucure aceasta intar­zi­ere. Este un semn al fap­tu­lui ca nu va fi genul de joc scos pe banda rulanta. Avand in vedere ca face parte dintr-o franciza ce si-a capa­tat res­pec­tul de-a lun­gul tim­pu­lui, nu cred ca isi pot per­mite sa lase jocul nefinisat.

Si mai mult decat atat, Febru­a­rie 2013 va fi o luna cu totul spe­ciala, intru­cat atunci avem anun­tat si Bio­shock Infi­nite. Dar acum va las in com­pa­nia unui scurt tra­i­ler din Ali­ens — Colo­nial Marines:

Max Payne 3 VS. Diablo 3

 La ince­pu­tul aces­tei sap­ta­mani, in UK, Max Payne 3 a depa­sit in top-uri cel mai astep­tat joc al anu­lui, Dia­blo 3.

Cei de la Roc­ks­tar au avut un mare suc­ces cu Max­Pa­yne 3 pe con­sole, 58% din vanzari fiind pen­tru XBox360 iar 42% pen­tru Pla­ys­ta­tion 3.

Pe cea­lalta parte, Dia­blo 3 a fost dis­po­ni­bil doar pen­tru PC, iar in rea­li­za­rea topu­lui nu au fost luate in cal­cul edi­ti­ile digi­tale van­dute. Deci, hai sa spu­nem ca tot Dia­blo 3 ar fi pe pri­mul loc. Sa arun­cam o pri­vire asu­pra unui TOP 20 ce a luat in cal­cul sap­ta­mana tre­cuta (LW) si ince­pu­tul aces­tei sap­ta­mani (TW):