Phonebloks — Un concept revolutionar

phoneblock

Iata o idee ce va putea revo­lu­tiona modul in care pri­vim acum seg­men­tul de mobile. Desig­ne­rul olan­dez Dave Hak­kens ne aduce Pho­ne­bloks. Momen­tan aflat in sta­diul de con­cept, acesta ne pre­zinta o plat­forma ce poate fi con­fi­gu­rata pe pla­cul nos­tru, putand deveni un sim­plu smar­tphone, tableta, repor­to­fon sau chiar un apa­rat de foto­gra­fiat digi­tal. Con­ti­nue rea­ding “Pho­ne­bloks — Un con­cept revolutionar”

Kinectul folosit … altfel …

xbox-one-kinect

 

In momen­tul in care incepi sa modi­fici Kinec­tul ti se pot des­chide o gra­mada de alte posi­bi­li­tati. Cei care au facut acest pas si-au dat seama ca au deve­nit deti­na­to­rii unui dis­po­zi­tiv de cap­tura extrem de ieftin dar foarte bun. Con­ti­nue rea­ding “Kinec­tul folo­sit … altfel …”

Parteneriat Alliance Computers — Namco Bandai

namco_bandai_logo

Comu­ni­cat de presa Alli­ance Com­pu­ters– Bucu­resti — 04.03.2013

 Alli­ance Com­pu­ters devine par­te­ner ofi­cial pen­tru Roma­nia al Namco Bandai

Dupa con­trac­tele sem­nate cu Nor­dic Games si Lace Mamba, com­pa­nia Alli­ance Com­pu­ters isi lar­geste por­to­fo­liul prin sem­na­rea unui acord de dis­tri­bu­tie cu Namco Ban­dai (www.namcobandaigames.eu), unul din­tre cei mai impor­tanti pro­du­ca­tori de jocuri din lume. Con­ti­nue rea­ding “Par­te­ne­riat Alli­ance Com­pu­ters — Namco Bandai”

Balul florilor

 

   “Balul flo­ri­lor” este o poveste fer­me­ca­toare, inso­tita de ilus­tra­tii pline de ima­gi­na­tie, prin care autoa­rea intro­duce mici­lor citi­tori un mesaj de tole­ranta si accep­tare a diferentelor.

Astazi are loc Balul flo­ri­lor. Desi n-au fost invi­tati, dom­nul Cono­pida si domni­soara Morcov se duc la petre­cere. Sala e inmi­res­mata, frea­mata si rasuna de can­tece. Dom­nul Levan­tica, par­fu­mat si ele­gant, danseaza plin de insu­fle­tire cu o Roza rapi­toare, rotindu-se iar si iar prin toata sala. La sosi­rea neo­bis­nu­i­ti­lor oas­peti, flo­rile sunt uimite si revol­tate: ase­me­nea indraz­ne­ala din par­tea unor legume nu s-a mai vazut! Dar dom­nul Cono­pida si domni­soara Morcov se avanta cura­josi pe rin­gul de dans si-i far­meca pe toti cu Tangoul-castravetilor! Flo­rile sunt impre­sio­nate si apla­uda cu admi­ra­tie. In cele din urma, flo­rile si legu­mele se impri­e­te­nesc si petrec o seara minu­nata dan­sand impreuna.

Mai multe deta­lii aici.