Black Friday la MagazinulTau.ro

Echipa de la MagazinulTau.ro v-a pre­ga­tit o mica sur­priza cu oca­zia eve­ni­men­tu­lui “Black Fri­day”. Daca pen­tru femei cea mai impor­tanta zi este cea a nun­tii, pen­tru bar­bati, mai exact pen­tru cei care isi petrec tim­pul mai mult in pre­a­jma device-urilor si gadget-urilor, Black Friday-ul este acea zi impor­tanta din an. La modul cel mai sumar posi­bil, va pre­zen­tam oferta noas­tra, dar cifrele exacte pen­tru disco­un­turi si res­tul sur­pri­ze­lor, le veti afla la momen­tul potri­vit, pe mail-ul vos­tru. Dati un click pe ima­gi­nea de mai jos. Dupa aceea rama­neti in stand-by pen­tru mai multe deta­lii. Va uram spor la cum­pa­ra­turi ! Con­ti­nue rea­ding “Black Fri­day la MagazinulTau.ro”

Lenovo B550L — un laptop ca de început de școală!

   Mier­curi v-am pre­zen­tat, în new­slet­ter, 4 opțiuni de lap­to­puri la pre­țuri pro­mo­țio­nale, făcute spe­cial pen­tru peri­oada aceasta de înce­put de nou an șco­lar. Astăzi vă mai fac una, la fel de atră­gă­toare: Lenovo B550L, un lap­top de buget, pre­ta­bil pen­tru orice acti­vi­tate șco­lară… și numai!

   Pro­ce­so­rul cu care sosește Lenovo B550L este un Intel Pen­tium T4500, un Pen­ryn cu două nuclee și la 2,3 GHz. Acesta, deși un pro­ce­sor de tip entry-level, duce cu suc­ces majo­ri­ta­tea apli­ca­ți­i­lor moderne, de la cele de birou și până la cele de gra­fică și video și.. chiar și jocuri 3D. Înso­țit de 3 GB de memo­rie RAM DDR3, ce rulează la 1066 MHz, acesta face față cu brio multitasking-ului de zi cu zi.

   Gra­fica inte­grată, Intel GMA 4500M, este com­pa­ti­bilă DirectX 10, deci inter­fața Windows-ului, Aero, va fi rulată har­dware de către lap­top, chi­pul gra­fic pre­lu­ând sar­cina de pe pro­ce­sor. Dacă nu sun­teți jucă­tori pasio­nați puteți chiar încerca titluri mai vechi, ca Sims 3 sau F.E.A.R. la un nivel de deta­lii scă­zut, dar cu un număr de cadre pe secundă mai mult decât sufi­cient pen­tru a le juca cu plăcere.

   Desig­nul este unul cla­sic, iar cali­ta­tea mate­ri­a­le­lor una bună, spe­ci­fică Lenovo.

   Sto­ca­rea este asi­gu­rată de un hard disk la 5400 rota­ții pe minut, cu capa­ci­ta­tea de 500 GB.

   Ecra­nul de 15,6 țoli are o rezo­lu­ție deja stan­dard pen­tru această dia­go­nală, de 1366x768, la un raport de aspect de 16:9, panoramic.

   Pe par­tea de dotări, sosește cu stric­tul nece­sar: citi­tor de car­duri 5 în 1, 3 por­turi USB 2.0, jack-uri audio pen­tru micro­fon și căști, port RJ45, VGA și un port Ken­sin­gton, pen­tru secu­ri­za­rea fizică a laptopului.

   Dotări mai rar întâl­nite la un lap­top cu un preț atât de mic mai sunt și plă­cile de rețea Giga­bit Ether­net și Wi-Fi cu suport inclu­siv n (pen­tru cei care vor viteză maximă pe rețea, indi­fe­rent dacă-i pe fir sau nu).

   Mai ieftin de atât doar un mic și slab netbook poate fi. La numai 1499 lei nu cred că mai găsiți un lap­top atât de bun, făcut de un brand pres­ti­gios ca Lenovo și care să mai fie și pe stoc, direct în maga­zin. Comandați-l chiar azi, oferta nu va fi dis­po­ni­bilă prea mult timp!