Cum se numește urmașa consolei Wii? Wii U!

   Noua con­solă Wii U, urmașa dis­trac­ti­vei Wii, va sosi cu un alt con­tro­l­ler revo­lu­țio­nar. Aceasta dis­pune de un ecran tac­til de 6,2 țoli (pe lângă butoa­nele cla­sice) și nu numai: incluse mai sunt și un acce­le­ro­me­tru, un giro­scop, boxe, sty­lus și o cameră. Modul de joc va fi din nou schim­bat, însă Wiimote-ul nu va fi pen­sio­nat, acesta putând fi în con­ti­nu­are folosit.

   Con­sola propriu-zisă va fi mai mare, iar asta pen­tru a putea „găz­dui” com­po­nen­tele per­for­mante ce-l vor moto­riza: pro­ce­sor IBM cu 4 nuclee, placă video AMD Radeon HD din gene­ra­ția R700, sto­care SSD și uni­tate optică Blu-Ray. De ase­me­nea, con­sola va mai dis­pune și de un slot SD, por­turi USB, HDMI, S-Video, com­po­zit, com­po­nent… mai pe scurt, tot ce aveți nevoie pen­tru a-l conecta la orice tip de (HD)TV.

   Din păcate, pen­tru Wii U va tre­bui să aștep­tăm mai mult decât pen­tru noul Pla­yS­ta­tion însă tot răul spre bine: dato­rită noii con­sole, pre­țu­rile la Wii au scă­zut și acum, mai mult ca nici­o­dată, este momen­tul pen­tru Wii! Pro­fită acum de oferta magazinultău.ro!

 

PlayStation Vita… cu un pas mai aproape de noi.

  Cea mai nouă con­solă a celor de la Sony, Pla­yS­ta­tion VITA va ajunge în iarna care vine și în UE. Desi­gur, până la iarnă mai avem de aștep­tat, însă spe­ci­fi­ca­ți­ile noii con­sole fac ca aștep­ta­rea să merite, fără îndo­ială: super­bul ecran mul­ti­to­uch bazat pe teh­no­lo­gia OLED, de 5 țoli și cu o rezo­lu­ție de 960x544 pixeli face ca navi­ga­rea să fie mai inte­rac­tivă iar ima­gi­nea mai vie și ma colo­rată ca nici­o­dată… iar ecra­nul nu este sin­gu­rul său atu.

   Spe­ci­fi­ca­ți­ile con­so­lei includ: pro­ce­sor cu 4 nuclee ARM Cor­tex A9, chip gra­fic per­for­mant PowerVR SGX543MP4+, sen­zori pre­cum giro­scop și acce­le­ro­me­tru pe trei axe, Blu­e­to­oth 2.1+EDR, GPS, Wi-Fi și mai inte­re­sant… 3G. Pe spate con­sola mai dis­pune de un touch-pad cu suport mul­ti­to­uch și o cameră cu care expe­riența de joc este îmbu­nă­tă­țită gra­ție rea­li­tă­ții augmentative.

   Desig­nul este unul de excep­ție, bazat pe con­sa­crata formă a PSP-ului, dar cu un „suflu” de nou, care nu o face decât mai bună.

   Noi o aștep­tăm cu nerăb­dare și vă pro­mi­tem că în secunda în care va ajunge pe piață, o veți putea cum­păra de la noi, la cel mai bun preț!