HBO aduce Tronul de Fier la ComicCon

campanie-tron

HBO Româ­nia le va oferi șansa tutu­ror fani­lor seri­a­lu­lui Game of Thro­nes “Urze­ala tro­nu­ri­lor” să stă­pâ­nească cele 7 Regate în cadrul East Euro­pean Comic Con.

În peri­oada 9–11 mai, Tro­nul de Fier se va afla la Romexpo şi va putea fi vizi­tat de către toţi fanii Game of Thro­nes. Con­ti­nue rea­dingHBO aduce Tro­nul de Fier la ComicCon”

Una dintre cele mai cunoscute cosplayer-ite vine in Romania la Comic Con

yaya-han-1

Cele­bra Yaya Han, cunos­cută pen­tru cos­tu­mele sale la eve­ni­men­tele de acest gen din lume, va fi pre­zentă ca invi­tat la cea de a doua edi­ție a East Euro­pean Comic Con care va avea loc în peri­oada 9–11 Mai la Romexpo Bucu­rești. Con­ti­nue rea­ding “Una din­tre cele mai cunos­cute cosplayer-ite vine in Roma­nia la Comic Con”

Battlefield 4 interzis in China

China_Rising

In urma lan­sa­rii DLC-ului pen­tru Bat­tle­fi­eld 4, “China Rising”, guver­nul Chi­nei a decis sa inter­zica jocul pe teri­to­riul lor din sim­plul motiv ca acesta repre­zinta un “aten­tat” la secu­ri­ta­tea natiu­nii. Acest DLC are la baza 4 harti noi pen­tru mul­ti­pla­yer, toate fiind com­puse din diverse teri­to­rii ale Chi­nei. Dis­cre­di­tand ima­gi­nea Chi­nei si dis­to­r­sio­nand ade­va­rul, in ima­gi­nea Guver­nu­lui Chi­nez acest joc induce in eroare tine­re­tul. Con­ti­nue rea­ding “Bat­tle­fi­eld 4 inter­zis in China”

PlayStation 4 — Lansare 29 Ianuarie 2014

ps4

Noua con­sola adusa de catre Sony, Pla­yS­ta­tion 4 urmeaza a fi lan­sata pe 29 Ianu­a­rie 2014. Aceasta va fi comer­ci­a­li­zata atat indi­vi­dual cat si sub forma de pachet pro­mo­tio­nal ce va include con­sola plus jocul Kil­l­zone: Sha­dow Fall. Con­ti­nue rea­ding “Pla­yS­ta­tion 4 — Lan­sare 29 Ianu­a­rie 2014″

Blizzard — Heroes of the Storm

blizzard heroes of the storm

Mai intai a fost Bli­z­zard DOTA, apoi Bli­z­zard All-Stars si iata acum forma finala a jocu­lui de tip MOBA astep­tat de intreaga lume … Bli­z­zard Heroes of the Storm. Dar nu va bucu­rati inca. Este doar o alta schim­bare de nume si pro­ba­bil vor mai urma cateva pana la momen­tul lan­sa­rii ofi­ci­ale. Con­ti­nue rea­ding “Bli­z­zard — Heroes of the Storm”