Crixus din Spartacus vine la East European Comic Con

400290_1.1

In peri­oada 8–10 mai se va insta­ura alerta de gra­dul zero in Roma­nia intru­cat un gla­di­a­tor orc si asa­sin vine la Bucu­resti. Manu Ben­nett, cunos­cut pen­tru rolul gla­di­a­to­ru­lui  Cri­xus din seri­a­lul de suc­ces Spar­ta­cus, vine la East Euro­pean Comic Con pen­tru o intal­nire memo­ra­bila cu fanii. Con­ti­nue rea­ding “Cri­xus din Spar­ta­cus vine la East Euro­pean Comic Con”