ICE COMIC CON, prima ediție Comic Con de iarnă, la București

miltos

După suc­ce­sul celei de-a doua edi­ții East Euro­pean Comic Con de la Romexpo, la care au par­ti­ci­pat peste 22000 de oameni, în luna noiem­brie, eve­ni­men­tul se îmbracă în haine de iarnă și se trans­formă în Ice Comic Con, o edi­ție aparte ce se va des­fă­șura într-un cadru res­trâns, spe­cial pen­tru fanii adevărați.

Ice Comic Con va avea loc între 14–16 noiem­brie, la Pala­tul Copi­i­lor din Bucu­rești,  iar în vân­zare s-a pus un număr limi­tat de bilete, sco­pul fiind de a faci­lita o inte­rac­țiune pri­e­te­noasă între public și invi­tați. Mai mult decât atât, oas­pe­ții edi­ției de iarnă se vor putea întâlni și cu nume­roși expo­zanți de care își pot face sto­cul de cado­uri pen­tru săr­bă­tori. Prima zi, cea de 14 noiem­brie, este dedi­cată în între­gime târ­gu­lui Comic Con, de unde se pot achi­zi­ționa figu­rine, reviste de benzi dese­nate, cărți și multe obiecte deco­rate cu ima­gini și per­so­naje din filme și seri­ale. Con­ti­nue rea­dingICE COMIC CON, prima edi­ție Comic Con de iarnă, la București”