Supereroii Internetului” la Comic Con

ka2i_200_200

 

Bucu­rești, 6 mai 2014 – Cre­a­tive Monkeyz, Doza de Haș, 10 Lucruri și Sec­tor 7 împre­ună cu Nimic Nou vor par­ti­cipa la cea de-a doua edi­ție a East Euro­pean Comic Con, din 9–11 mai 2014, Bucu­rești. Con­ti­nue rea­dingSupe­re­roii Inter­ne­tu­lui” la Comic Con”