Phonebloks — Un concept revolutionar

phoneblock

Iata o idee ce va putea revo­lu­tiona modul in care pri­vim acum seg­men­tul de mobile. Desig­ne­rul olan­dez Dave Hak­kens ne aduce Pho­ne­bloks. Momen­tan aflat in sta­diul de con­cept, acesta ne pre­zinta o plat­forma ce poate fi con­fi­gu­rata pe pla­cul nos­tru, putand deveni un sim­plu smar­tphone, tableta, repor­to­fon sau chiar un apa­rat de foto­gra­fiat digi­tal. Con­ti­nue rea­ding “Pho­ne­bloks — Un con­cept revolutionar”